საერო სკოლა "ალბიონი"

მთავარი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!

არასახელმწიფო საერო სკოლა "ალბიონის" მისია

1996 წლიდან მუდმივი განახლებისა და განვითარების გზით სკოლა "ალბიონის” დამფუძნებლები და მაღალი პროფესიონალური ნიშნის მქონე პედაგოგიური კოლექტივი წარმატებით ახორციელებენ საგანმანათლებლო საქმიანობას დაწყებით, საბაზო და საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების შესასრულებლად.

სკოლის წარმატებული მუშაობის მთავარი გარანტი გახდა თავიდანვე სწორად არჩეული პრიორიტეტები, აკადემიური ცოდნის ხარისხის მუდმივ ამაღლებაზე ზრუნვა, მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მუშაობის მეტი შესაძლებლობები, სტანდარტსზევით საგნების სწავლება, ზრუნვა მოსწავლეთა სწორი აღზრდისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის.

სკოლის სასწავლო გეგმა მუდმივად განიცდის სრულყოფას თანამედროვე მოთხოვებისა და მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით. იგი მოიცავს ეროვნულ სასწავლო გეგმას (სახელმწიფო სტანდარტს) და სტანდარტსზევით საგნების ბლოკს.

სკოლის დაარსებიდან დაწყებითი კლასები მუშაობენ საგნობრივი პრინციპით. I-XII კლასებს ჰყავს აღმზრდელი, რომლის შეცვლა ხდება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში.

სახელმწიფო სტანდარტით გათვალისწინებულ სასწავლო დისციპლინებთან ერთად ისწავლება დროის მოთხოვნების შესაბამისი სტანდარტსზევით საგნები: მეტყველების კულტურა (I-IVკლ.), ქცევის კულტურა (I-IVკლ.), რითმიკა (I-IVკლ.), ჭადრაკი (II-IVკლ.), სახალისო მათემატიაკა (V-VIკლ.), ფსიქოლოგის საათი (V-VIIIკლ.), ზოგადი უნარები (X-XIIკლ.), რუსული ენა II კლასიდან.

სკოლა "ალბიონის” წარმატებული მუშაობის მნიშვნელოვანი ბერკეტია სწორი საკადრო პოლიტიკა. სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი დაკომპლექტებულია ძირითადად ახალგაზრდა კადრებით, რომლებიც ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან ერთად ნაყოფიერად მუშაობენ და წარმატებებს აღწევენ მოსწავლეთა სწავლა-აღზრდის საქმეში. პედაგოგიურ კოლექტივში დღეისათვის 25 უფროსი მასწავლებელი და 2 წამყვანი მასწავლებელია.

პედაგოგიური კოლექტივის მუშაობის შედეგებს მნიშვნელოვნად განაპირობებს სკოლის კურსდამთავრებულთა უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მაჩვენებელი. ყოველწლიურად სკოლის ყველა კურსდამთავრებული წარმატებით ირიცხება ქვეყნისა და მსოფლიოს უმაღლეს სასწავლებლებში 100%, 70% და 50% სახელმწიფო გრანტებით.

სკოლაში მუშაობს გახანგრძლივებული დღის ჯგუფი, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი "ალბიონი", ქართული ხალხური სიმღერისა და საგალობლების შემსწავლელი ვაჟთა გუნდი, ქართული ხალხური ცეკვისა და კალათბურთის წრეები.

2011 წელს სკოლამ წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია და ბრენდირება (9 ვარსკვლავი). 2012 წელს მიენიჭა "წლის საუკეთესო კერძო სკოლის" ტიტული.

სკოლა "ალბიონის” პედაგოგიური კოლექტივი, როგორც ერთი დიდი ოჯახი მუდმივად სიახლეების ძიებაშია, რათა წარმატებით განახორციელოს უმნიშვნელოვანესი მისია, "ალბიონი” სიკეთისა და ცოდნის ტაძარი.