საერო სკოლა "ალბიონი"

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

MAIN » გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 

2015-2016 სასწავლო წელი

საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეული

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 

მშობლიური ენა და ლიტერატურა

VII-XII კლასები _ ავტორები:  ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული და სხვები.

გამომცემლობა  „შპს - საგამომცემლო სახლი სწავლანი

 

მათემატიკა

VII-XII კლასები _ ავტორები:  გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

გამომცემლობა „ინტელექტი „

 

ქიმია

VIII-XI კლასები _  ავტორები:  გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია, მ. მამიაშვილი

გამომცემლობა - შპს  „გამომცემლობა კლიო"

 

ფიზიკა

VIII-XI კლასები _ ავტორები:  რ.ქანთარია, ლ.ჩიჩუა, თ.ჩიჩუა, რ.მიქაძე.

გამომცემლობა „მერიდიანი" - „კლიო" 

 

 

ინგლისური ენა

VII კლასი _ „თოფ სკორ 2" - ავტორები:  კაროლინა კრატი,  ბრიჯიტ ვინი,  პოლ  კელი

  სამუშაო რვეული  

  გამომცემლობა   - „ოქსფორდ უნივერსიტი პრეს"

VIII კლასი_  „თოფ სკორ 3" - ავტორები:  კაროლინა კრატი, ბრიჯიტ ვინი, პოლ კელი  

   სამუშაო   რვეული 

  გამომცემლობა  -  „ოქსფორდ უნივერსიტი პრეს"

IX კლასი_ „თოფ სკორ 3" - ავტორები:  კაროლინა კრატი,    ბრიჯიტ ვინი,  პოლ  კელი

სამუშაო რვეული

  გამომცემლობა-  „ოქსფორდ უნივერსიტი პრეს"

X კლასი_ „გეიტვეი ბ 1" - ავტორები: ანა კოლი,  დევიდ სპენსერიანი კონფორდი

  მოსწავლის  რვეული

  გამომცემლობა  „მაკმილანი"

XI კლასი_ „გეიტვეი ბ 1 +"  - ავტორები:  ანა კოლი, დევიდ სპენსერი, ანი კონფორდი

  მოსწავლის რვეული

  გამომცემლობა„მაკმილანი"

XII კლასი_ „გეიტვეი ბ 1 + " - ავტორები:  ანა კოლი, დევიდ სპენსერიანი კონფორდი

  მოსწავლის  რვეული

გამომცემლობა  „მაკმილანი" 

  

ბიოლოგია

VIIკლასი _ ბუნებისმეტყველება - ავტორები:  ლ. ბურდილაძე, მ. ბაგალიშვილი,

     ლ. თევზაძე,  ქ. ტატიშვილი

გამომცემლობა  „დიოგენე"

VIII - XI კლასები _ ბიოლოგია - ავტორები:  ე. ზაალიშვილი, თ. იოსებაშვილი

  გამომცემლობა - შპს „ტრიასი"

 

ისტორია

VIIკლასი _ ავტორები:  გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ლ. ფირცხალავა

გამომცემლობა:  შპს „ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული

ბიოგრაფიული ცენტრი"

VIIIკლასი _  ავტორები:  გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, რ.  გაჩეჩილაძე, ზ. მიმინოშვილი

გამომცემლობა:  შპს „ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული

ბიოგრაფიული ცენტრი"

IX კლასი_ ავტორები:  ნ. ასათიანი, მ. ლორთქიფანიძე, ფ. ლომაშვილი, რ. მეტრეველი

გამომცემლობა:  შპს „ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

X კლასი _ ავტორები:  ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი,  გ. ოთხმეზური,   ლ. ფირცხალავა

  გამომცემლობა:  შპს „ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" 

XI კლასი _ ავტორები:  ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი,  ლ. ფირცხალავა რ.  გაჩეჩილაძე

გამომცემლობა:  შპს „ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" 

XII კლასი _ ავტორები:  ნ. კიღურაძე,  გ. სანიკიძე,  რ.  გაჩეჩილაძე

  გამომცემლობა:  შპს „ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 

სამოქალაქო განათლება

IX _ X კლასები _ ავტორები:  ნ. ტალახაძე, თ. ქალდანი, თ. ბრეგვაძე, ი. პეტრიაშვილი

გამომცემლობა: შპს „ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული

ბიოგრაფიული ცენტრი" და  შპს  „გამომცემლობა სიდი"

 

რუსული ენა

VIIკლასი _ რუსული ენა ს III - ავტორები:  მ. რევია, ხ. ლუტიძე, ი. ძნელაძე,

ქ. შოშიაშვილი

გამომცემლობა  „დიოგენე"

VIIIკლასი _ რუსული ენა ს IV - ავტორები:  მ. რევია, ხ. ლუტიძე, ი. ძნელაძე,

ქ. შოშიაშვილი

გამომცემლობა  „დიოგენე"

 

IX კლასი_ რუსული ენა სV - ავტორები:  მ. რევია, ხ. ლუტიძე, ი. ძნელაძე,

ქ. შოშიაშვილი

გამომცემლობა  „დიოგენე"

 

X კლასი_ რუსული ენა ს VI - ავტორები:  მ. რევია, ხ. ლუტიძე, ი. ძნელაძე,

ქ. შოშიაშვილი

გამომცემლობა  „დიოგენე"

 

XI კლასი_ რუსული ენა ს VII - ავტორები:  მ. რევია, ხ. ლუტიძე, ი. ძნელაძე,

ქ. შოშიაშვილი

გამომცემლობა  „დიოგენე"

 

XII კლასი_ რუსული ენა ს VIII - ავტორები:  მ. რევია, ხ. ლუტიძე, ი. ძნელაძე,

ქ. შოშიაშვილი

გამომცემლობა  „დიოგენე" 

 

მუსიკა

VII – VIII – IX კლასები ავტორები:  მ. ოთიაშვილი,  ი. მიქაძე

გამომცემლობა  "წყაროსთვალი” 

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

VIII კლასი

ავტორი ნ. ტალახაძე  

XII კლასი

გამომცემლობა  -  შპს  გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი

 

გეოგრაფია

VII – VIII კლასები _ გეოგრაფია - ავტორები: ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი

დ. ფაღავა, ი. ეცეტაძე, ნ. ბერუჩაშვილი

გამომცემლობა  „ შპს გამომცემლობა მერიდიანი" და

გამომცემლობა  „კლიო"

IX კლასი_ საქართველოს გეოგრაფია- ავტორები: ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი

დ. ფაღავა,  ი. ეცეტაძე,  ნ. ბერუჩაშვილი

  გამომცემლობა   „შპს გამომცემლობა  მერიდიანი"  და

გამომცემლობა  „კლიო"

 

X კლასი _ მსოფლიოს გეოგრაფია - ავტორები: ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი

დ. ფაღავა,  ი. ეცეტაძე

  გამომცემლობა „შპს  გამომცემლობა  მერიდიანი"  

„შპს  გამომცემლობა კლიო"

  „შპს ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

XI კლასი_ გლობალური გეოგრაფია-ავტორები: ზ. დავითაშვილი,  ნ. ელიზბარაშვილი

დ. ფაღავა,  ი. ეცეტაძე

გამომცემლობა „შპს  გამომცემლობა  მერიდიანი"  

„შპს  გამომცემლობა კლიო"

  „შპს ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 

ხელოვნება

VII _ IX კლასები _  ხელოვნება - ავტორები:  ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. ჯაყელი

გამომცემლობა  „კლიო"