საერო სკოლა "ალბიონი"

ქიმიის წრე „ნორჩი ქიმიკოსი“

» news » 145 » ქიმიის წრე „ნორჩი ქიმიკოსი“

   

2020 წლის 13 თებერვალიქიმიის წრე

წრის დასახელება: „ნორჩი ქიმიკოსი"

კლასი: VIII2

სკოლა: არასახელმწიფო საერო სკოლა „ალბიონი"

ხანგრძლივობა: 2019 – 2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი

შეხვედრები: კვირაში ერთხელ, ხუთშაბათს 8სთ 45წთ

წრის ხელმძღვანელი: ქიმიის პრაქტიკოსი მასწავლებელი - ნელი ხუციშვილი


საწრეო სამუშაო მიზანი:

მოსწავლეთათვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, ჯგუფური მუშაობის უნარჩვევების ჩამოყალიბება. წინარე ცოდნის განსამტკიცებლად ექსპერიმენტის ჩატარება და სხვადასხვა აქტივობების გამოყენება. მოსწავლეებში ისეთი უნარჩვევების გამომუშავება, როგორიცაა დამოუკიდებელი აზროვნება, ანალიზი და ნებისყოფა.


 

ქიმიის წრის მუშაობის თემატურ კალენდარული გეგმა

მოსწავლეთა რაოდენობა - 10

კლასი: VIII2

 

თემა

სასწავლო რესურსი

თვე, რიცხვი

1

ატომურ-მოლეკულური თეორიის ძირითადი დებულებები

ინფრაწითელი დაფა

23 იანვარი

2

ვალენტონა, ფორმულების შედგენა ვალენტობის მიხედვით

ინფრაწითელი დაფა

30 იანვარი

3

ფარდობითი ატომური და ფარდობითი მოლეკულური მასები

ინფრაწითელი დაფა

6 თებერვალი

4

მასის მუდმივობის კანონი, ქიმიური ტოლობა

ინფრაწითელი დაფა

13 თებერვალი

5

ოქსიდები, ფუძე, მჟავა, ამფოტერული ოქსიდების თვისებები, მიღება

ოქსიდების მიღება და ქიმიური თვისებების ექსპერიმენტული დემონსტრირება

20 თებერვალი

6

ფუძეები, ხსნარში ტუტეების აღმოჩენა ინდიკატორებით. ფუძეების ქიმიური თვისებები, მიღება

ტუტეების აღმოჩენა ინდიკატორებით და ფუძეების ქიმიური თვისებების ექსპერიმენტული დემონსტრირება

27 თებერვალი

7

მჟავები. ქიმიური თვისებები, მიღება

მჟავების აღმოჩენა ინდიკატორებით. მჟავების ქიმიური თვისებების ექს. დემონსტრირება

5 მარტი

8

მარილები. ფორმულების შედგენა, ქიმიური თვისებები

მარილების ქიმიური თვისებების ექს. დემონსტრირება

12 მარტი

9

ოქსიდების, ფუძეების, მჟავების მარილების გრაფიკული ფორმულების შედგენა

ინფრაწითელი დაფა

19 მარტი

10

ქიმიური რეაქციის ტიპები: შეერთების, დაშლის, ჩანაცვლების, მიმოცვის რეაქციები

ექს. დემონსტრირება: შეერთების, დაშლის, ჩანაცვლების, მიმოსვლის რეაქციის

26 მარტი

11

პერიოდულობის კანონის აღმოჩენა

პერიოდული სისტემა, ინფრაწითელი დაფა

2 აპრილი

12

პერიოდული სისტემების სტრუქტურა

პერიოდული სისტემა, ინფრაწითელი დაფა

23 აპრილი

13

იზოტოპები

ინფრაწითელი დაფა

30 აპრილი

14

ატომის აღნაგობა, ელექტრონების განაწილება ენერგეტიკულ დონეებზე

პერიოდული სისტემა, ინფრაწითელი დაფა

7 მაისი - 14 მაისი

15

ატომი, იონი

ინფრაწითელი დაფა

21 მაისი

16

ქანაბი, დედამიწის ქერდის ქიმიური შედგენილობა, ქანების წარმოქმნა

ინფრაწითელი დაფა

28 მაისი

17

წრის შემაჯამებელი მეცადინეობა

ინფრაწითელი დაფა

4 ივნისი13.02.2020 | ნახვ. 72 | კატეგორია: 145