საერო სკოლა "ალბიონი"

შეხვედრა მშობელთა აქტივთან

» news » 38 » შეხვედრა მშობელთა აქტივთან

   

2017 წლის 4 ოქტომბერი

2017 წლის 22 სექტემბერს სკოლა "ალბიონის" დირექტორი ალ. ჯავახიშვილი შეხვდა სკოლის მშობელთა აქტივს. მან მშობლებს მიაწოდა ინფორმაცია ახალი სასწავლო წლის ორგანიზებულად დაწყებისათვის, სკოლის მზადყოფნისა და ეროვნული გამოცდების შედეგების შესახებ. ალ. ჯავახიშვილმა სთხოვა მშობლებს ყურადღებით გაეცნონ სკოლის სასწავლო გეგმასა და შინაგანაწესს, რომლებიც განთავსებულია სკოლის ვებგვერდზე. შემდეგ სკოლის დირექტორმა უპასუხა მშობლების შეკითხვებს. 

 
დირექცია


04.10.2017 | ნახვ. 425 | კატეგორია: 38