საერო სკოლა "ალბიონი"

შეფასების კრიტერიუმები

MAIN » შეფასების კრიტერიუმები
შეფასების კრიტერიუმები ფიზიკა
 
შეფასების კრიტერიუმები ისტ
 
შეფასების კრიტერიუმები სახვითი გამოყენებითი ხელოვნება
 
შეფასების კრიტერიუმები საზოგადოებრივი მეცნიერებები
 
შეფასების კრიტერიუმები სპორტი
 
შეფასების კრიტერიუმები მუსიკა
 
შეფასების კრიტერიუმები უცხო ენა
 
შეფასების კრიტერიუმები მათემატიკა
 
შეფასების კრიტერიუმები ქართული
 
შეფასების კრიტერიუმები საბუნებისმეტყველო საგნები
 
 
 
შეფასების რუბრიკა ჭადრაკი
 
შეფასების რუბრიკა სახალისო მათემატიკა
 
შეფასების რუბრიკა მეტყველების კულტურა
 
შეფასების რუბრიკა ქცევის კულტურა
 
შეფასების რუბრიკა რითმიკა
 
შეფასების რუბრიკა ფსიქოლოგის საათი
 
შეფასების რუბრიკა I კლასი
 
შეფასების რუბრიკა II კლასი
 
შეფასების რუბრიკა III კლასი
 
შეფასების რუბრიკა IV კლასი